Tuesday, August 2, 2011

Renungan

LLAH Ta'ala berfirman:
"Kaum lelaki itu adalah pemimpin kaum wanita, oleh kerana ALLAH telah melebihkan
sebahagian mereka(lelaki) atas sebahagian yang lain(wanita), dan kerana
mereka(lelaki) telah menafkahkan harta mereka, sebab itu maka wanita yang soleh
ialah yang taat kepada ALLAH lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya,
oleh kerana ALLAH telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khuatiri
nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah dari tempat tidur mereka, dan
pukullah mereka; Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah mencari-cari
jalan untuk menyusahkannya."
Jalan-jalan bagi isteri untuk ke syurga
Nabi S.A.W bersabda:
'Siapa saja isteri yang meninggal dunia, sedang suaminya rela terhadap
kepergiannya, maka ia akan masuk syurga.'
Nabi S.A.W bersabda:
'Jika seorang isteri telah melakukan solat lima waktu dan berpuasa sebulan penuh
Ramadan dan memelihara kehormatannya dan mentaati suaminya, maka diucapkan
kepadanya "masuklah ke syurga dari mana-mana pintu yang kamu kehendaki."
Pahala isteri yang seimbang dengan perang sabil
Datanglah seorang perempuan kehadapan Nabi S.A.W lalu berkata:
'Hai Rasulullah S.A.W! saya adalah

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...