Saturday, November 24, 2012

HAK ISTERI SELEPAS BERCERAI

PANDUAN DARI JABATAN AGAMA ISLAM MALAYSIA

Mengenai hak-hak wanita selepas diceraikan suami, Allah swt telah menyatakan :

'Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah
ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya
hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusu (anak-anak)mu
untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah
antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui
kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya'.
( Surah at-Talak : 6 )

Demikian Allah memberi panduan mengenai hak-hak wanita selepas
diceraikan suami. Ini bermakna tanggungjawab suami memberi nafkah
kepada isteri dan anak-anak bukan sahaja semasa hidup bersama tetapi
juga selepas bercerai dengan isteri.

Hak-Hak Isteri Selepas Bercerai

Seseorang wanita yang diceraikan oleh suaminya boleh membuat beberapa
tuntutan atas bekas suaminya di Mahkamah Syariah. Tuntutan-tuntutan
itu ialah :

i. Tuntuan Mutaah

Mutaah ialah sejumlah harta di mana suami wajib memberi kepada bekas
isterinya yang pernah disetubuhi jika perceraian itu bukan berpunca
dari isteri dan bukan kematian suami. Dalam Al-Quran terdapat beberapa
ayat mengenai Mutaah:
' Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh
suaminya) Mutaah menurut yang ma'aruf sebagai suatu kewajiban bagi
orang-orang yang bertaqwa'.
(Surah Al-Baqarah : 241)

Dalam ayat yang lain pula Allah swt menyatakan:
'Tidaklah kamu bersalah jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu
sebelum kamu bercampur dengan mereka atau sebelum kamu menetapkan mas
kahwin untuk mereka. Walaupun demikian, hendaklah kamu memberi Mutaah
(pemberian saguhati) kepada mereka iaitu suami yang senang menurut
kemampuannya dan suami yang miskin menurut kemampuannya sebagai
pemberian saguhati menurut yang patut lagi menjadi satu kewajiban atas
orang-orang yang mahu berbuat kebajikan'.
(Surah Al-Baqarah : 236)

Firman Allah swt :
'Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berkahwin dengan
perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan mereka sebelum
menyentuhnya, maka tiadalah kamu berhak terhadap mereka mengenai
sebarang eddah yang kamu boleh hitungkan masanya. Oleh itu, berilah
Mutaah (pemberian saguhati) kepada mereka dan lepaskan mereka dengan
cara yang sebaik-baiknya'.
(Surah Al-Ahzab : 49)

Mutaah itu boleh sama ada berbentuk pakaian, barang-barang atau wang
sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. Islam tidak menetapkan
kadar mengenai Mutaah ini. Dasar penetapannya bergantung kepada
keredhaan dan persetujuan suami isteri. Walau bagaimanapun, jika
kadarnya menjadi pertelingkahan suami isteri, maka Mahkamah Syariah
akan memutuskan kadar yang patut berdasarkan kemampuan suami.

Dalam kes Tengku Anum Zaharah lwn Dato Dr. Hussein (1980, Jld.3 J.H.)
Peguam bagi pihak menuntut (isteri) telah merujuk kepada kes Hasan bin
Ali bin Abi Talib yang mana semasa beliau menjadi khalifah telah
menceraikan isterinya dan memberi 10,000 dinar sebagai Mutaah. Peguam
iu berhujah pihak yang kena tuntut (suami) seorang yang berkemampuan.
Yang Arif Kadi Besar selangor (pada masa itu) telah merujuk surah
Al-Ahzab ayat 49 dan memutuskan pihak yang menuntut (isteri) berjaya
menuntut Mutaah sebanyak RM25,200 sebagaimana yang dituntutnya.

Apa yang nyata berdasarkan kes ini, walaupun seseorang wanita itu
mempunyai pendapatan yang baik, ia tetap menuntut haknya kerana
perceraian itu atas kehendak suami.

Dalam Islam pemberian Mutaah ini bertujuan:

Seseorang isteri lazimnya bergantung hidup kepada suami. Oleh itu
apabila ada pemberian Mutaah ini, maka bekas isteri bolehlah
menggunakannya sebagai modal untk berdikari dan memulakan hidup baru
selepas bercerai.

Menghilangkan rasa malu dan prasangka buruk terhadap isteri. Pada
kebiasaaannya terdapat anggapan masyarakat bahawa seseorang wanita
yang diceraikan kerana ada sesuatu aib pada dirinya. Oleh itu
pemberian Mutaah itu bermakna perceraian itu bukan berpunca dari bekas
isteri.

Untuk menentukan perceraian itu dibuat secara baik dan sebagai
penghargaan suami terhadap isteri atas sumbangan dan peranan yang
diberikan oleh isteri.

3 comments:

Penyuluh Perikanan said...

postingan yang sangat bagus
sangat bermanfaat menambah ilmu pengetahuan
terima kasih
jangan lupa mampir juga yah
salam

Florin Voicila said...

Money online is the future. Everyone tried to make passive income.

TiranaAduka said...

salam sis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...