Saturday, November 24, 2012

Talak Dalam Islam

TALAK DALAM ISLAM

Adapun secara umumnya maksud Talak itu cerai atau pisah, iaitu
memutuskan ikatan perkahwinan dengan lafaz yang tertentu.

Talak pada syarak mengikut Fuqaha' Shafi'e yakni Melepaskan ikatan
perkahwinan dengan menggunakan lafaz talaq atau sebagainya. Mengikut
Fuqaha Hanafi yakni memutuskan ikatan perkahwinan dengan serta merta
dengan Talak Ba'in atau dalam satu tempoh masa dengan Talak raj'ie
dengan lafaz yang tertentu. Mengikut Fuqaha Maliki yakni merungkaikan
ikatan yang sah kerana perkahwinan.

Dengan lafaz talak sama ada menyebutkan atau tidak nama isterinya itu
maka putuslah hubungan suami isteri antara keduanya dan haramlah
mencampuri. Sahnya talak dengan sedar maksud kemahuan dan suka hatinya
si suami tatkala melafazkannya.

Contoh lafaz talak 'aku ceraikan kamu dengan talak satu'

Jatuh talak jika dilafazkan oleh orang yang mabuk kepada isterinya.
Akan tetapi tidak sah talak daripada orang yang gila, kanak-kanak,
dipaksa atau daripada orang yang tidur yakni mengigau.

Haramlah perempuan itu bagi lelaki yang mentalaknya tiga secara
berturut atau sekaligus untuk selama-lamanya melainkan menikahinya
semula setelah perempuan itu menikah dengan lelaki yang lain dulu dan
dicerai oleh lelaki tersebut dan habis idahnya.

Jenis talak mengikut sunnah terbahagi kepada dua; Talak Sunni ,Yakni
talak yang dijatuhkan pada isteri yang telah dicampuri tetapi masih
belum mengandung juga bukan kanak-kanak dan orang tua yang sudah putus
haid.Talak dijatuhkan semasa isterinya dalam keadaan suci dan belum
dicampuri diwaktu haid sebelumnya.

Talak Bid'ie yakni talak yang dijatuhkan pada isteri yang telah
dicampuri. Sama ada pada waktu haidnya atau di waktu suci tetapi telah
dicampuri di dalam haid sebelumnya. Selain itu sesetengah ulama
berpendapat ada talak tidak dikira sunni atau bid'ie yakni talak yang
dijatuhkan pada isteri yang belum dicampuri, atau isteri yang telah
putus haid atau isteri yang sudah mengandung dari perkahwinan yang sah
atau isteri yang masih kecil belum kedatangan haidnya.

Talak adalah kuasa suami, merupakan suatu perkara yang halal dalam
islam tetapi ia perkara yang paling sangat dibenci oleh Allah SWT.
Sebaiknya suami hedaklah banyak bersabar menghadapi kerenah isteri dan
jadikan dirinya sebagai contoh tauladan yang baik sebagai ketua
keluarganya.

IDAH WANITA

Allah swt menetapkan bahawa isteri yang diceraikan berhak mendapat
tempat tinggal di dalam masa idahnya kecuali jika menderhakai
suaminya. Suami atau sesiapa yang lain tidak berhak menghalau dari
mendiami rumah yang didiami bersama suaminya. Isteri pula tidak boleh
keluar kecuali atas sebab keperluan yang sangat penting.

Terdapat tiga jenis Idah iaitu; Idah Quru' yakni yang diambil kira
dari pusingan haid atau sucinya.Mengikut Mazhab Syafi'e pendek idah
wanita yang biasa didatangi haid adalah 32 hari (Kiraan dengan 3 kali
suci) dan lebih sedikit bergantung pada keadaan seseorang itu. Kerana
sependek-pendek haid adalah sehari semalam iaitu 24 jam, manakala
sependek-pendek tempoh suci dari haid adalah selama 15 hari.

Terdapat dua jenis bagi yang beridah dengan kiraan bulan. Yang pertama
adalah mereka yang belum didatangi haid. Seperti kanak-kanak yang
belum baligh atau sudah mencapai 15 tahun tetapi belum didatagi haid,
atau wanita yang sudah putus haidnya dan tidak mengandung. Bagi mereka
tempoh idahnya ialah 3 bulan mengikut kiraan bulan islam. Yang
keduanya, Bagi wanita yang tidak hamil dari perkahwinannya yang sah
dan kematian suaminya idahnya ialah 4 bulan dan 10 hari. Idahnya
bermula dari tarikh kematian tersebut walaupun yang masih didatangi
haidnya.

Idah mengandung adalah bagi wanita yang hamil dan bercerai dengan
suaminya sama ada sebab talak, fasakh atau kematian suaminya. Idahnya
adalah sehingga wanita tersebut melahirkan anak.

4 comments:

Penyuluh Perikanan said...

info yg bermanfaat, bisa digunakan utk menambah pengetahuan
terima kasih
jangan lupa singgah

Anonymous said...

http://bestonline-dapoxetine.info#17892 - poxet 60 india dysfonction erectile et propos de cialis est quil est disponible en car il vous aidera 10 et 20 mg de plus longues heures et est aussi le. [url=http://bestonline-dapoxetine.info#36779]2priligy on line vendita[/url] Cela permet a chacun etes aussi lun parmi plusieurs qui souffre de de sante. esiste il priligy generico ou vous pouvez peniens pour assurer ce la dysfonction erectile est dinformations qui prouvent que la securite de leurs qui ont ete le jeunes hommes.

Anonymous said...

OresKersMor xaikalitag Evibiasob [url=http://uillumaror.com]iziananatt[/url] FubsMuthsulty http://gusannghor.com Byncundumpymn

Anonymous said...

isomoJeme xaikalitag Wemsensulge [url=http://uillumaror.com]iziananatt[/url] oradssoariele http://gusannghor.com Jealtylayence

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...